โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม [1073203002]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หมายเลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน(dd/mm/yy)ปรับปรุงข้อมูล 01/04/2566
[6208/134205]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]